3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần LICOGI 14 (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần LICOGI 14 (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Quá trình xây dựng và phát triển của Công ty LICOGI 14 được gắn liền với sự nghiệp xây dựn...

Xem thêm cafef.vn

42,600 +600 1.43%
 • EPS 12 tháng

  1,630

 • P/E

  26.18

 • Giá trị sổ sách

  13,600

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,314.61

 • KLCP lưu hành

  30,859,315

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp