3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Licogi 12 (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Licogi 12 (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty cổ phần Licogi 12 được thành lập ngày 24/2/1981. Công ty được cổ phần hoá từ...

Xem thêm cafef.vn

4,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  230

 • P/E

  18.78

 • Giá trị sổ sách

  13,260

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  28.98

 • KLCP lưu hành

  6,738,871

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp