3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư KTT (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư KTT (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt

Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiện Trường tiền thân là Công ty cổ phần ...

Xem thêm cafef.vn

3,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -7,010

 • P/E

  -0.44

 • Giá trị sổ sách

  1,880

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  9.16

 • KLCP lưu hành

  2,955,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp