Công cụ phân tích chứng khoán

Bộ lọc cổ phiếu thông minh, nhanh chóng

Các cổ phiếu tốt với các chỉ số tài chính tuyệt vời sẽ được lọc, giúp nhà đầu tư cá nhân định vị được các cổ phiếu tốt ngay từ đầu, tránh việc bắt đầu tìm hiểu trong hàng ngàn cổ phiếu không tốt, tiết kiệm thời gian phân tích đầu tư.

Cafe Tài Chính - Phân tích sức khỏe tài chính doanh nghiệp

Phân tích báo cáo

Cafe Tài Chính - Phân tích sức khỏe tài chính doanh nghiệp

Tính điểm sức khỏe tài chính một cổ phiếu

Sử dụng dữ liệu báo cáo theo các thời kỳ khác nhau 10, 7, 5, 3, 1 năm gần nhất.

Đánh giá và cho điểm từng hạng mục về sức khỏe của một doanh nghiệp.

  • Tình hình nguồn vốn
  • Tình hình tài sản
  • Tình hình thanh toán
  • Tình hình sử dụng vốn
  • Tình hình sinh lời

Tính giá trị thực

Khuyến nghị giá mua

Giá trị thực của một cổ phiếu sẽ được tính dựa trên dữ liệu trong quá khứ, tốc độ tăng trưởng hiện tại và tương lai sắp tới.
Cafe Tài Chính - Phân tích sức khỏe tài chính doanh nghiệp
Cafe Tài Chính - Phân tích sức khỏe tài chính doanh nghiệp

Thời gian hoàn vốn

Khi bạn mua một cổ phiếu bạn là chủ sở hữu của doanh nghiệp đó. Và nếu bạn mua toàn bộ doanh nghiệp cổ phần đó, thì sẽ mất bao lâu để có thể hoàn vốn đã bỏ ra.

Các tín hiệu cảnh báo

Khuyến nghị giá mua

Giá trị thực của một cổ phiếu sẽ được tính dựa trên dữ liệu trong quá khứ, tốc độ tăng trưởng hiện tại và tương lai sắp tới.
Cafe Tài Chính - Phân tích sức khỏe tài chính doanh nghiệp

Quản trị danh mục đầu tư

Khuyến nghị giá mua

Giá trị thực của một cổ phiếu sẽ được tính dựa trên dữ liệu trong quá khứ, tốc độ tăng trưởng hiện tại và tương lai sắp tới.
Cafe Tài Chính - Phân tích sức khỏe tài chính doanh nghiệp